TERMENI ȘI CONDIȚII

Persoanele care doresc să susțină financiar TC Cluj, o pot face printr-o donație către TC Cluj.Toate donațiile vor fi folosite exclusiv pentru susținerea realizarii scopului TC Cluj mentionat in StatutTermenii și condițiile de față reglementează relația dintre fiecare donator și TC Cluj.În baza acestor termeni și condiții, TC Cluj își rezervă dreptul de a accepta, refuza sau returna orice donație nedorită. Contribuțiile financiare vor fi acceptate sub forma unor donații singulare sau recurente făcute direct către TC Cluj, așa cum este descris în următoarele paragrafe.       1. ACORDPrin contribuția financiară oferită, susținătorul TC Cluj este de acord cu următoarele:Donația este făcută Fundației TC Cluj definitiv și irevocabil, fără nicio condiție sau sarcină, conform art. 9 din OUG 34/2014.TC Cluj își rezervă dreptul de a returna orice donație ori de câte ori consideră că există motive întemeiate pentru asta.Donațiile vor fi folosite de către TC Cluj pentru a susține realizarea scopului mentionat in Statut. TC Cluj este singura entitate care decide cu privire la modalitatea concretă de utilizare a sumelor donate.Fiecare donație este supusă prevederilor din prezentul document (în continuare, ”Termeni și Condiții”), care vor reprezenta un acord legal obligatoriu între contribuitor/donator și TC Cluj.       2. TIPURILE DE DONAȚIIPersoanele fizice sau juridice pot susține financiar activitatea Fundatiei TC Cluj prin următoarele căi:Donație singulară sau recurentă constând în transferul unor sume de bani către TC Cluj prin intermediul platformelor Stripe, și/sau prin transfer bancar direct în contul TC Cluj.Donație efectuată prin redirecționarea cotelor stabilite de lege din impozitul pe venit, în conformitate cu dispozițiile Codului Fiscal.Sponsorizare în baza unui contract de sponsorizare reglementat de Legea Sponsorizării (nr. 32/1994) sau în baza redirecționării cotei din impozitul pe profit/pe venitul microîntreprinderilor, conform prevederilor Codului Fiscal.       3. PLATA DONAȚIILOR RECURENTEPrin acceptarea efectuării unei donații recurente, donatorul este  de acord să plătească către TC Cluj valoarea aleasă a donației, periodic, în fiecare lună calendaristică.Valoarea donației recurente poate fi modificată printr-un mail la adresa contact@teenchallengecluj.org (dacă a fost făcută prin intermediul Stripe).Donatorul e de acord să pună la dispoziție detaliile corecte, complete și exacte pentru efectuarea unei plăți în momentul în care alege să facă o donație lunară recurentă.Plata pentru donația dumneavoastră recurentă se poate face prin card de credit sau card de debit.Plata dumneavoastră recurentă va fi retrasă din cont în fiecare lună, iar donația recurentă va continua doar până când aceasta va fi încheiată, în conformitate cu cele prevăzute în secțiunea 5 („Returnarea și anularea donațiilor”).       4. CONDIȚIILimita menționată anterior nu se aplică și donațiilor realizate prin redirecționarea unei cote din impozitul pe venit sau sponsorizărilor efectuate prin intermediul contractelor de sponsorizare sau ca urmare a redirecționării impozitului pe profit/pe venitul microîntreprinderilor conform dispozițiilor Codului FiscalValoarea totală maximă acceptată a unei plăți lunare aferentă unei donații recurente, prin intermediul platformei Stripe, sau direct în contul TC Cluj, de la orice contribuitor, este de 400€.       5. ADMINISTRAREA DONAȚIILORToate donațiile către TC Cluj se vor face prin intermediul paginii „Donează” de pe site-ul teenchallengecluj.org, prin intermediul platformelor terțe care reprezintă TC Cluj, sau prin transfer bancar în conturile TC Cluj.Donațiile vor fi acceptate de TC Cluj atât timp cât site-ul teenchallengecluj.org își continuă activitatea.Donațiile către TC Cluj ce vor fi procesate de către unul dintre furnizorii noștri de plăți vor fi păstrate de acesta până când vor fi transferate către contul bancar TC Cluj.Fiecare donație va fi identificată de un număr unic al furnizorului de plată (ID/ cod de tranzacție), deci este rambursabilă individual și va fi procesată separat de către TC Cluj.Din momentul în care donația este procesată, TC Cluj va fi beneficiarul legal, cu depline drepturi asupra valorii integrale a contribuției financiare. Donatorul nu are dreptul la restituirea contribuției în alte circumstanțe decât cele specificate în prezentele ”Termeni și condiții”.Donatorul nu primește niciun beneficiu în schimbul contribuției sale financiare și nu are niciun drept să influențeze desfasurarea activitatii Fundatiei TC Cluj       6. RETURNAREA ȘI ANULAREA DONAȚIILORTC Cluj își rezervă dreptul de a returna orice donație de câte ori consideră necesar, inclusiv atunci când crede că acceptarea contribuției financiare ar intra în conflict cu misiunea, valorile sau interesele TC Cluj sau când sursa contribuției sau intențiile donatorului ar putea afecta independența sau reputația TC Cluj.TC Cluj își rezervă dreptul de a face toate verificările necesare pentru a determină că o astfel de cerere este legitimă, inclusiv de a cere donatarului informații și documente în acest sens. Rambursarea efectivă a plății va avea loc în termen de 14 zile de la momentul în care TC Cluj consideră că decizia de rambursare este legitimă.Orice donație refuzată va fi rambursată în contul din care a fost făcută plata.Donatorul poate înceta plățile aferente unei donații recurente oricând printr-un mail către contact@teenchallengecluj.org .Dacă donația a fost făcută prin Stripe, link-ul de încetare a plății poate fi găsit și în mail-ul inițial.Încetarea plăților aferente unei donații recurente are loc doar pentru viitor, fără a afecta în vreun fel plățile deja efectuate și fără a exista obligația TC Cluj de a rambursa sumele deja primite.       7. TRANSPARENȚA DONAȚIILORTC Cluj își rezervă dreptul de a:Solicita numele complet și datele de contact ale donatorului.Solicita donatorului orice alte informații pe care le consideră necesare sau de dorit pentru a determina proveniența contribuției.Efectua orice alte investigații pentru a determina proveniența donației.Dacă donatorul refuză să furnizeze orice informație solicitată de TC Cluj în conformitate cu clauza 5, TC Cluj poate refuza și returna contribuția donatorului ori de câte ori dorește acest lucru.       8. PROTECȚIA DATELORMai multe informații despre cum gestionăm datele dumneavoastră personale puteți găsi expuse separat în politica de confidențialitate TC Cluj, de aici: teenchallengecluj.org       9. DEROGARE DE RĂSPUNDERENici TC Cluj, și nici o altă persoană afiliată, angajat, agent, director sau contractant al TC Cluj nu va răspunde pentru nicio pierdere suferită de un donator sau de o altă persoană, care rezultă din sau are legătură, în mod direct sau indirect, cu vreo donație, inclusiv pentru pierderea veniturilor, pierderea profitului, pierderea afacerii sau a beneficiilor nerealizate, pierderea de folosință, pierderea fondului comercial, pierderea de date, indiferent dacă astfel de pierderi sunt cauzate prin neexecutarea contractului, prin fapte ce atrag răspunderea civilă, sau în orice alt mod, cu excepția cazului în care exonerarea sau limitarea răspunderii nu este permisă de legislația aplicabilă.       10. DIVERSEDacă una dintre prevederile din ”Termeni și condiții” este considerată ca fiind invalidă, ilegală sau neaplicabilă de către autoritățile competente, din orice motiv, respectiva prevedere va fi eliminată sau limitată în măsură minimă, astfel încât celelalte dispoziții rămase din ”Termeni și condiții” să rămână în vigoare în întregime.”Termeni și condiții” constituie întregul acord încheiat între donator și TC Cluj, în ceea ce privește contribuția financiară făcută.Prevederile din ”Termeni și condiții” nu au scopul de a oferi vreun beneficiu contractual vreunei terțe persoane.Acordul și orice obligații necontractuale care reies din acesta vor fi reglementate de legislația română în vigoare și vor fi supuse jurisdicției exclusive a instanțelor din România.       11. CONTACTDacă aveți vreo întrebare sau nemulțumire cu privire la donația dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați folosind oricare dintre datele de contact de mai jos.

CONTACT

Dacă aveți vreo întrebare sau nemulțumire cu privire la donația dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați folosind oricare dintre datele de contact de mai jos:
Email: contact@teenchallengecluj.org
FUNDATIA TC CLUJ  RO48BTRLRONCRT0640040101
CIF 45890510
Strada Hameiului Nr 16, Cluj-Napoca, CLUJ, Cod poștal - 400561Sergiu Dan Staniște